Kinh nghiệm tự học và niềm đam mê học hỏi.

Latest lessons

Hành trình tự học IELTS bảy-rưỡi

Vì chủ đề IELTS đã xưa như trái đất, mình sẽ tránh chia sẻ những thông tin đã có đầy trên mạng để mọi người đỡ tốn thời gian đọc. Mình sẽ đi qua 3 phần chính: lên kế hoạch, thực thi và tài liệu ôn tập. Bài viết này hơi dài, và sẽ phù hợp với ai có ý định thi IELTS.

Read More

Trên những hành trình tự học

Làm việc gần 2 năm trong lĩnh vực giáo dục, mình hiểu rõ một trong những mục tiêu hàng đầu của giáo dục là sản sinh ra life-long learners – những người có khả năng tự học và đam mê học tập suốt đời. Vậy điều gì giúp ta kiêu hãnh “độc bước” trên hành trình này?

Read More

To-be-marketer ơi, đừng sợ!

Đây không phải bài mình viết. Chuyện là hôm qua đọc được một bài khá hay trên Marketing Week của tác giả Harry Lang, mình quyết định vừa dịch vừa học luôn. Bài viết này không chỉ tập trung vào marketing, mà còn ở việc định hướng nghề nghiệp, hay đặc biệt là trấn an bọn 20s như chúng mình trong thời điểm bất ổn thế này

Read More

Nhận thông báo khi có bài viết mới